logo
GALATEA
(30.7K)
FREE – on the App Store

Ang Hybrid Mate ng Haring Alpha

Si AsaLyn ay ang isang daan at siyamnapu’t siyam na taong gulang na anak na babae ng Alpha sa angkan ng TipToe Tree. Halos wala pang nababalita na nagmula sa kanilang angkan ang hindi pa nagme-mate bago sila sumapit ng dalawampung taong gulang, ngunit anim na linggo na lamang ay kaarawan na ni AsaLyn at hindi pa niya natatagpuan ang kanyang mate.

Kaya’t pinapunta siya ng kanyang ama sa Australia para dumalo sa malaking seremonya ng mating na pinangunahan ni King Alpha Leviathan. Isa ito sa mga unang imortal, at unang ginawang lobo ng Diyosa ng Buwan, ngunit katulad ni AsaLyn, hindi pa rin nito natatagpuan ang kanyang mate…

Rating ng Edad: 18+

 

Ang Hybrid Mate ng Haring Alpha – Breeanna Belcher

 


 

Ang app ay nakatanggap ng pagkilala mula sa BBC, Forbes at The Guardian para sa pagiging hottest app para sa pampasabog na bagong nobela.

Ali Albazaz, Founder and CEO of Inkitt, on BBC The Five-Month-Old Storytelling App Galatea Is Already A Multimillion-Dollar Business Paulo Coelho tells readers: buy my book after you've read it – if you liked it

Read the full uncensored books on the Galatea iOS app!

1

Summary

Si AsaLyn ay ang isang daan at siyamnapu’t siyam na taong gulang na anak na babae ng Alpha sa angkan ng TipToe Tree. Halos wala pang nababalita na nagmula sa kanilang angkan ang hindi pa nagme-mate bago sila sumapit ng dalawampung taong gulang, ngunit anim na linggo na lamang ay kaarawan na ni AsaLyn at hindi pa niya natatagpuan ang kanyang mate. Kaya't pinapunta siya ng kanyang ama sa Australia para dumalo sa malaking seremonya ng mating na pinangunahan ni King Alpha Leviathan. Isa ito sa mga unang imortal, at unang ginawang lobo ng Diyosa ng Buwan, ngunit katulad ni AsaLyn, hindi pa rin nito natatagpuan ang kanyang mate…

Rating ng Edad: 18+

Orihinal na May-akda: Breeanna Belcher

AsaLynn

Ako ay isang daan at siyamnapu’t siyam na taong gulang na at hindi pa rin nakakahanap ng magiging ka-mate. Sa totoo lang, hindi pangkaraniwan para sa isang alpha na may dugong lobo ang hindi pa nakipag-mate pagsapit ng isang daan hanggang isang daan at limampung taon.

Ang dalawang daang taon ay mukhang may edad na, ngunit tila nasa edad-dalawampu pa lang ako sa taon ng mga mortal. May mga normal na lobo na hindi kailanman natagpuan ang kanilang itinadhanang mate at pumili ng ninanais na maging mate.

Ang mga babaeng lobo na may dugong alpha ay hindi pa umabot sa aking edad nang hindi natatagpuan ang kanilang tadhana. Ngayon ay naaawa silang lahat sa akin kung hindi ako makahanap ng mate bago ang aking kaarawan. Kailanman ay hindi ako magkakaroon ng totoong mate.

Isang malupit na biro ng Diyosa ng Buwan.

Kung ang isang lalaking lobo — alpha man o hindi — ay hindi natagpuan ang kanyang itinadhanang mate sa loob ng dalawang daang taon, maaari siyang pumili ng ninanais na mate at makakakuha pa rin ng lakas, kapangyarihan, at bigkis gaya ng sa itinadhanang mate.

Kahit na hindi man ito kasing lakas tulad ng kung sila ay itinadhana.

Bilang isang babaeng lobo na may dugong alpha, wala akong ganyang karangyaan. Kung hindi ko matagpuan ang aking tadhana sa aking kaarawan, hindi ako kailanman mabibiyayaan ng ka-mate.

Maaari akong pumili ng mate at madadagdagan pa rin ng kaunti ang aking lakas, ngunit ang aming bigkis ay hindi kailanman magtutugma at ang makapangyarihang koneksyon na makukuha lamang sa itinadhanang mate ay hindi ko makakamit.

Walang lobo na gugustuhin ang mate na walang bigkis.

Kaya narito ako, anim na linggo mula sa aking ika-dalawang daang kaarawan, nakaupo sa silid kung saan gaganapin ang kalokohang pagtitipon.

Ayokong nagpupunta sa mga ganitong pagtitipon, ngunit bilang panganay ng alpha, dapat akong magpakita at makinig sa kanilang plano ng pagpatay sa kanilang susunod na biktima.

Ang kamangha-manghang buhay ng mga lobo.

Hindi ako katulad nila kung ako ay magpapakatotoo. Hindi ako marahas. Ako ay mahiyain at talagang naiiba sa ibang lobo.

Hindi pa ako nakapatay ng ibang nilalang maliban na lang kung ako ay nasa anyong lobo.

Kahit na ganoon ay tinitiyak ko pa rin na gawin ito ng mabilis at may awa. Galing ako sa grupo ng mga mandirigmang lobo na mahilig pumatay at pahirapan ang kanilang mga biktima. Hindi ako kailanman naging katulad nila.

Mas gugustuhin kong magbasa o mapag isa na lamang kaysa pumunta sa mga pagpupulong at pagdiriwang na katulad ng aking mga kaedad.

Lumaki ako sa isang malaking grupo ng mga lobo, kung saan palagi akong nakakapukaw ng atensyon. Palaging sinusubukan ng mga kalalakihan na lapitan at ligawan ako, ngunit tinatanggihan ko sila.

Naiinis ako kung paano ako tignan ng mga kalalakihan na tila ba ako’y isang putahe. Ang mga kalalakihan ay maaaring maging kasuklam-suklam na nilalang, ngunit gustung-gusto ko pa rin makahanap ng sarili kong ka-mate.

Ang aking ama ang pang-apat sa limang Sinaunang nilikha, libu-libong taon na ang nakalipas. Siya rin ang pinuno ng aming angkan, ang TipToe Tree.

Palagi niya akong sinasamahan sa mga pageensayo para ako ay matuto ng kanyang mga paraan, umaasang maging katulad ko siya ngunit hindi iyon nangyari.

Kaya kong lumaban tulad ng isang mandirigma. Di hamak na mas higit na malakas, mabilis at mas makapangyarihan ako kaysa sa ibang lobo sa edad na pitumpu’t limang taong gulang, na kung saan ay tinatawag akong hindi pangkaraniwan.

Ang mga kababaihan ay hindi maaaring maging kasing lakas ko. Walang nakakaintindi sa akin, kaya mas pinili kong lumayo sa iba kahit na hangga’t maaari ay pinapahalubilo ako ng aking ama sa aming mga kasama.

Mapapansin mo na hindi ako nakikipag usap sa aking ina na si Lilliana. Ang aking totoong ina naman ay naparalisa habang pinagbubuntis ako at kalaunan ay namatay rin matapos akong isilang.

Walang nagbabanggit sa aking tunay na ina, kahit na ang aking ama.

Hindi ako naglakas-loob na banggitin ang aking ina at harapin ang galit ng aking ama. Minsan ko nang sinubukan noong bata ako, at ako ay naparusahan sa pamamagitan ng malupit at matinding pagsasanay.

Matapos mamatay ng aking ina, nakapag asawa uli ang aking ama at nagkaroon ng dalawang anak.

Nariyan ang aking bunsong kapatid na si Erin, na ngayon ay isang daan at dalawampu't dalawang taong gulang na at syempre natagpuan na rin niya ang kanyang ka-mate na si James. At nariyan din ang aking kapatid na si Gabriel, isang daan at siyamnapu’t siyam na taong gulang, ang kanyang ka-mate ay si Jessica.

Ang aking madrasta na si Elena, ay hindi naman naging masama sa akin. Siya ay malambing at itinuturing ako na parang tunay niyang anak at talagang nagpapasalamat ako dito.

Bagaman, lagi niya akong tinitingnan nang kakatwa, tulad kung paano sa akin ang iba. Hindi ko alam kung bakit. Hinihikayat niya akong makihalubilo sa iba tulad ng aking mga kapatid at nais niya akong maging “normal,” ngunit hindi ako ganoon.

Kahit na ang aking lobo ay hindi alintana ang hindi ko pagiging palakaibigan, na talagang kakaiba dahil ang mga lobo ay napaka-aktibo at mapagmahal na mga nilalang.

Ang pangalan ng lobo ko ay Cypris. Sinasabi sa akin ng iba na dapat ang iyong lobo ay aktibo at makipag-usap sayo ng madalas, ngunit ilang beses ko lamang nakausap ang aking lobo sa buong buhay ko.

Siya ay napaka misteryoso at sa totoo lang… Siya ay isang puta. Humihimok siya at umuungol ngunit hindi ako kinakausap maliban na lamang kung may kailangan siya. Sobrang sakit sa ulo.

Isa siya sa mga dahilan kung bakit pakiramdam ko ay kakaiba ako.

Hindi ako makapag-reklamo. Pinalaki ako na maging malakas at matutong tumayo sa sariling paa. Mahal ako ng aking pamilya kahit na hindi kami ganoon kalapit sa isa’t isa gaya ng iba, ngunit sa palagay ko ay ganun naman ang lahat ng pamilyang alpha.

Nagtatrabaho at nagsasanay kami nang higit sa anupaman. Laging may nagbabadyang giyera. Palaging may panibagong problema sa paligid ko, ngunit teka, ang mahalaga ay mayroon akong mga libro.

Kaya kong basahin ang Greek mythology habang buhay.

 

Read the full uncensored books on the Galatea iOS app!

2

Leviathan

Ako ay dating munting magsasaka. Ako ay malakas at matatag para sa isang normal na tao. Ginawa ko ang lahat para matulungan ang aking nayon at pamilya.

Bata pa ako noon, mga nasa tatlumpung taong gulang, ngunit hindi ako nag-asawa o nagkaroon ng mga anak.

Napunta lahat sa pagtatrabaho ang aking oras at masaya naman ako doon. Nagtrabaho ako nang husto sa bukid at inasikaso ang mga kailangan ko bago siya lumapit sa akin pagkatapos na mapatay ang aking buong nayon at pamilya.

Nagawa kong patayin ang bawat huling mananalakay ngunit hindi sa mga oras na nawala ang aking pamilya at mga kasama. Naiwan akong mag-isang nakatira sa gubat, at siya ay dumating.

Ako ang unang tao na nilapitan ng Diyosa ng Buwan libu-libong taon na ang nakalipas.

Ako din ang una sa limang Sinaunang nilikha. Kami ay walang kamatayan, at maliban na lamang kung kami ay papatayin ng Diyosa ng Buwan o ng ibang Sinauna.

Pinagpala niya ako ng aking lobo at hindi kapanipaniwalang lakas.

Simula ng araw na iyon ay lumakad ako sa mundo at itinaguyod ang hustisya. Sinakop ko ang mga lupain at tinapakan ang sinumang humarang sa aking landas.

Hindi ko alam ang kahulugan ng awa. Nawala ang awa sa puso ko noong araw na umuwi ako at dinatnan ang aking duguang ina, ama, at maliit na kapatid na babae na wala nang buhay. Gayunpaman, sinabi ng Diyosa ng Buwan na ang aking kaluluwa ay nananatiling puro.

Makalipas ang paglikha sa mga Sinauna, ang Diyosa ng Buwan ay nagsimulang lumikha ng mas marami pang wolf shifters, subalit hindi sila immortal.

Nabubuhay lamang sila tatlo hanggang apat na beses na mas matagal kaysa sa karamihan sa mga normal na tao. Nang magsimula na silang magsanay, ako ang inatasang mamuno sa kanila, at tinawag na King Alpha.

Lumikha ako ng maraming grupo sa buong mundo, inilagay ang mga karapat-dapat sa posisyon, at inalis ang mga hindi marunong lumugar.

Ang lahat ay kalkulado at planado. Hindi maaaring maging hadlang ang emosyon.

Karamihan sa mga Sinauna ay natagpuan ang kanilang mga itinadhanang ka-mate, na ibinigay ng Diyosa, ngunit hindi ako naging masuwerte.

Karamihan sa kanila ay lumisan kasama ang kanilang mga ka-mate, namumuhay ayon sa kanilang kagustuhan. Tatlo lamang sa apat na iba pang mga Sinauna ang mayroon akong balita.

Nariyan si Zade, ang aking beta at ang nag-iisa kong kaibigan. Siya ay may pambihirang lakas at mahusay sa pananalita.

Sa kabutihang palad, hindi siya nakahanap o pumili ng magiging ka-mate, kaya hindi ko na kailangan magreklamo sa kaniya.

Nariyan rin si Liddia, ang aking delta, na namumuhay kasama ang kanyang ka-mate bilang isang mersinaryo, na naglalakbay sa buong mundo, habang inaalagaan ang mga bagay na hindi ko kaya at inaayos ang maliliit na problema.

Panghuli,mayroong isa na piniling maging alpha ng isang grupo sa Amerika. Si Nathan. Subalit wala na akong balita sa kaniya sa loob ng daan-daang taon.

Muntik ko na siyang mapatay nang atakihin ang kanyang asawa at naging koma.

Kinain siya ng galit at nagsimulang pumatay ng mga tao, at hindi ko maaaring hayaan ang ganoong imahe na sisira sa pangalan ng aming lahi.

Masuwerte siya at may isang mangkukulam na tumulong sa kanya at nagpakalma. Ang isa pa, si Eathan, na sadyang tahimik mula pa noong siya ay nilikha sunod sa akin.

Mga isang daang taon na ang nakalipas, naharap ako sa isang bagong pagsubok. Paunti ng paunti ang mga shifters na nakakahanap ng kanilang itinadhana maging ka-mate at mas piniling maghanap ng sinumang katipan.

Hindi naman ito ganoon kalaking problema, ngunit sa pangyayaring ito, mas nagiging mahina ang aming uri.

Bukod sa hindi tunay na bigkis, ang kanilang mga supling ay ipinanganak na mas mahina, at paulit-ulit itong mangyayari kapag ang mga ito naman ang nagkaroon ng supling.

Ako ang Haring Alpha, pinuno ng lahat, kaya lahat ay sa akin lumalapit para humingi ng tulong. Kaya't ginawa ko ang nararapat at nakipag-ugnayan ako sa isang Seer.

Kilala rin sila bilang totoong mga mangkukulam, orihinal na mga mangkukulam na ipinanganak sa panahon ng Diyosa ng Buwan. Sila lamang ang maaaring makipag-ugnayan sa mga espiritu at iba pang diyos.

Sa tulong ng mga mangkukulam, humiling ako na makausap ang Diyosa ng Buwan.

Inatasan akong magdaos ng pagtitipon tuwing ika-sampung taon para sa lahat ng lobo na nasa tamang edad na ngunit hindi pa nahahanap ang kanilang magiging ka-mate. Naglalayon ang seremonya na pagsama samahin ang mga lobo upang makilala ang kanilang magiging kabiyak.

Mukhang umaayon naman ang lahat sa plano. Ang bawat seremonya ay ginaganap sa iba't ibang grupo pagdating ng takdang panahon at ang aming uri ay nagsimulang umunlad muli.

 

Read the full uncensored books on the Galatea iOS app!

Colt

Maaari ngang kasal si Summer sa isang guwapong negosyante, ngunit may nalalaman siya tungkol sa kanyang ugali na hindi alam ng iba. Kapag nalaman ng kanyang kapatid ang pinagdadaanan niya, sisiguraduhin nitong proprotektahan siya ng MC. Tanging si Summer lamang ang walang pakialam sa buhay ng MC … hanggang sa makilala niya ang “The Devil,” at napagtanto niyang isang bad boy ang siyang magpapatibok sa kanyang puso.

Rating ng Edad: 18+

Touch

It’s been a while since Emily got laid. At ang kanyang last relationship? Hindi niya na talaga maalala, masyadong matagal na. But that means due na siya for isang exciting fling! Malapat nang mameet ni Emily ang isang someone one whose touch will set her on fire.

Age Rating: 18+

Feelin the Burn

Si Hannah Daniels has always been a little bit bigger compared sa iba pang women, pero it’s never been anything she’s cared about. Parati naman siyang happy in her own skin—most of the time, anyway. But then her doctor recommends she start seeing a fitness trainer. In fact, mayroon siyang perfect guy in mind: Jordan Mathis, na determined to make Hannah sweat…in more ways than one.

Age Rating: 18+

Home-Wrecking Alpha

Ginive up ni Brooke ang lahat para i-take ang kanyang pamilya on the road at tulungan ang kanyang husband na ma-i-fulfill ang kanyang bucket list. Little does she know, her happiness is part of his list, which is unfortunate, kasi a certain alpha is about to change their lives forever. Si Slate ay isang werewolf na na-curse to have a human mate, pero nang nakita niya si Brooke, he can’t see her as anything but a blessing. Too bad she’s married…right?

Age Rating: 18+

Savage

Isang language lang ang alam namin. Sex.

Hinawakan niya ako sa buhok, tense ang katawan ko sa kabilang braso niya.

Sobrang wet ko na na hindi ko alam kung kakayanin ko pag pumasok siya sa loob ko.

Agresibo siyang pumaibabaw sa akin sa desk, at ‘yun ang naging dahilan ng pagtaas ng libido ko. Naramdaman kong ikinikiskis niya ang matigas niyang ari sa pwet ko.

Napabuntong-hininga ako sa pagnanasa.

Kailangan ko siya.

Dito.

Ngayon na.

Ghosted Soul

Si Claire Hill, isang ordinaryong tao, at si Chloe Danes, isang werewolf, ay naging unlikely partners nang sila ay nakulong sa katawan ni Chloe. Nang pareho nilang nakilala ang kanilang mga mates, kailangan nilang maglakbay sa magical land ng Logia para makahanap ng solution o i-risk na mawala ang kanilang mga pag-ibig habang-buhay.

Rating ng Edad: 18+

Love Bites

There isn’t a person alive who doesn’t love Scarlet. Siya ay young, maganda, at may soul of an angel… Kaya it’s shocking as hell ng ang destined mate niya turns out to be the heartless at merciless na Alpha King. Feared by all—and for good reason—kakabalik lang ng Alpha after seven years to claim what’s his. Mabebreak ba ni Scarlet ang kanyang walls, or will she end up begging for mercy?

Age Rating: 18+

Undressed by the King

Sa tuwing binibigay ko ang sarili ko, iba.

Minsan nasa palasyo, at minsan naman nasa dumihan.

Minsan ako ang umiibabaw, at minsan naman nakabaon ang mukha ko sa unan para ‘di masyadong marinig ang pagsigaw ko.

Minsan mala-impyerno ang sakit, at minsan naman mala-langit ang sarap.

Pero may isang bagay na hindi nagbabago, kahit anong mangyari.

Sa bawat buhay, nahahanap mo ako.

Sa’yo ko lagi binibigay ang sarili ko.

Reaper’s Claim

Lahat tayo ay iba-iba ang upbringing.

Lahat naman ay tinuturuan ng mga essentials sa buhay ng kanilang parents, pero sometimes ‘yong mga life essentials nila ay hindi nakakabuti.

Natuto akong mag-roll ng cigarette bago ako tinuruang magtali ng shoelaces.

Sa tingin ko, sa karamihan ng mga pamilya, considered ito na kakaiba pero normal lang ‘to sa family namin.

Ang aking ama, si Jed Harrison, ay president ng Satan’s Sons Mother Charter.

Ang Kapalit

Kakatanggap lang ni Jessica sa trabaho na buong buhay nyang pinapangarap, siya na ngayon ang second-in-command ni Scott Michaels. Ang tanging problema ay si Spencer Michaels, isa pang CEO—and the man she was hired to replace. Kapag nalaman niya ang tungkol sa kanya, hindi titigil si Spencer para matiyak niyang alam niya kung saan siya lu-lugar… At kahit na Si Spencer ay bulag, going through a divorce, at isang total dick, hindi mapigilan ni Jessica na mahulog sa kanya.

Age rating: 18+