New Books Similar to A Star Is Born

Looking for Books similar to A Star Is Born? Here is a handpicked selection from Galatea’s exclusive collection. Galatea is an immersive reading platform available on iOS and Android.

Unclassic Hero

Si Sydney ay laging sumusunod sa rules… hanggang sa magpasya ang kanyang BFF na si Desiree na kailangan niya ng kaunting fun. Bumili sila ng mga fake ID at pumasok sa isang club, kung saan nakipag-hit off si Sydney sa isang sexy na musikero… para malaman na siya rin ang kanilang bagong English teacher!

Age Rating: 18 +

Read More »