Discover Rogue Best Sellers

Find the Best Rogue stories through a handpicked selection of sample chapters and reviews! Each story is available exclusively on Galatea, an immersive reading platform available on iOS and Android.

Marked

From the day of her birth, si Rieka ay ikinukulong ng kanyang pamilya tuwing gabi, unable to fulfill her one wish: ang makita ang mga bituin sa gabi.

Ngayon, makalipas ang 18 years, ay gumawa siya ng planong lumabas kasama ang mga kaibigan niya, pero hindi niya alam na ang simpleng pagkilos ng pagsuway na ito ang babago sa buhay niya forever at maglalagay sa kanya sa paningin ng isang Alpha na hindi magpapakawala sa kanya.

Read More »

Mateo Santiago

Si Juniper ay isang werewolf na hindi kayang magpalit-anyo. Nang ang kanyang ama, ang Alpha, ay pinalayas siya mula sa kanyang sariling angkan, nakita niya ang kanyang sarili na isang rogue sa isang banyagang lupain. Pero malapit na niyang makilala ang isa pang alpha. Na siyang magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman …

Rating: 18+

Read More »